November

 

Møller & Grønborg er blandt de tre tværfaglige teams, der er blevet udvalgt til parallelopdraget om udvikling af Ny Rosborg i Vejle.

 

Opgaven lyder på at skabe en resilient og bæredygtig udviklingsplan for en ny bydel i den vestlige del af Vejle, som på sigt skal være en tæt, grøn og varieret bydel med op til 3.000 boliger samt institutioner, dagligvarebutikker og erhverv i det 80 hektar store grænseland mellem Vejle midtby og Vejle Ådal.

 

Konkurrencen løber henover foråret 2019 og gennemføres som et parallelopdrag, hvor ideer og koncepter udveksles på tværs af de deltagende teams og i dialog med mange forskellige interessenter.

 

M&G er hovedrådgiver med AART architects, Niras og Arcadis Nederland som underrådgivere.