Januar

 

Den første del af brobyggeriet i projektet Viborg Baneby - Hærvejsbroen - tages i brug den 28. januar 2019.

 

Herfra er der kig til anden del af broprojektet - Hærvejskvarteret – dels et nyt byrum i forbindelse med broen samt Midtbyens Gymnasium Mercantec, dels en kommende hærvejstrappe ned til Banegårdspladsen samt forlængelse af Banebroen fra gymnasiet til parkeringspladsen ved Hovedbiblioteket. Denne del er under opførelse og ventes klar til brug i efteråret.

 

Hærvejskvarteret og Banebroen er et eksempel på, hvordan en barriere i byen kan nedbrydes, og vil sammenbinde midtbyen med byudviklingsområdet Banebyen, samtidig med at en attraktiv, grøn kobling over jernbanen etableres for fodgængere og cyklister.

 

”Hærvejskvarteret” er titlen på det samlede projekt for Banebroen og Gymnasiet. Det er Møller & Grønborg som sammen med CUBO, ISC, Dansk Energimanagement & Esbensen står bag idé, skitsering og projektering af det nye bykvarter; et projekt, som kombinerer byplan, bro, park og plads samt gymnasium i ét under det store byudviklingsprojekt, hvor det tidligere industriområde omdannes til en dynamisk og mangfoldig bydel. M&G er arkitekterne bag Banebroens design og udformning.

 

Bag hele projektet står Viborg Kommune og Realdania.

 

Viborg Kommune markerede åbningen af Hærvejsbroen med et åbent arrangement mandag den 28. januar 2019 - på Hærvejsbroen.