Marts

 

Møller & Grønborg har vundet opgaven om etablering af nyt banetorv samt reetablering af banesti i Brædstrup. Projektet er en del af den områdefornyelse af Brædstrup som Horsens Kommune gennemfører i 2018 - 2022.

 

Det ny banetorv skal udgøre byens nye mødested og understøtte områdets vigtige kulturhistorie. Reetableringen af banestien gennem Brædstrup skal sikre at cykel- og vandreturister guides let og bekvemt gennem byen, samtidig med at banestien skal være den nødvendige grønne og aktive akse, som binde byen sammen på tværs

 

Banestien er en del af den nedlagte bane mellem Horsens og Silkeborg, hvor også Den Genfundne Bro er at finde lidt uden for Brædstrup. Projektet igangsættes i marts 2019.