Juni - Møller & Grønborg er med i forskningsprojekt om grønne tage

 

Møller & Grønborg har i årevis arbejdet med bæredygtig arkitektur, og vi ønsker altid at være på forkant med nye og bedre løsninger. Derfor deltager Møller & Grønborg i øjeblikket i et forskningsprojekt, der undersøger faunaen på grønne tage. Det gør vi i samarbejde med Aarhus Universitet, Buus Anlægsgartner og Nature Impact med støtte fra Innovationsfonden.

 

I de seneste år er antallet af grønne tage i byerne steget markant, blandt andet på grund af deres evne til at tilbageholde regnvand og binde CO2 samt en øget bevidsthed om planternes positive indvirkning på mennesker.

 

De grønne tage har samtidig en gavnlig effekt på insektliv, da tagenes beplantning kan fungere som alternativer til insekternes naturlige levesteder. I de seneste år har rapporter vist en stor og bekymrende tilbagegang af insekter i naturen – særligt når det gælder bestøvende insekter. Derfor er der en klar forventning om, at man i offentligt og privat regi de kommende år vil se på de forskellige grønne tages evne til at fremme biodiversiteten og blandt andet agere levested for bestøvende insekter, når der vælges tagløsninger til fremtidens arkitektur.

 

Som en del af forskningsprojektet er der netop anlagt et midlertidigt testfelt med den mest brugte grønne tagløsning i Danmark, Nature Impact Green Roof Standard, på Møller & Grønborgs tagterrasse i Mindegade, Aarhus. Her vil teamet kunne følge forsøget på tæt hold i de næste måneder.

 

På sigt håber vi på at kunne udvide undersøgelsen og se på andre typer grønne tage

 

Vi håber på svirren og summen på tagterrassen og ser frem til at få et endnu større kendskab til den fauna, der tiltrækkes af de grønne tage.