Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 
Odder bymidte
 

Opgaven omfattede en helhedsplan for Odder bymidte samt en målrettet nyindretning og opgradering af delområder. Herunder landskabsbearbejdning, beplantning, belægninger, belysning og byrumsinventar.

 

Planen tager udgangspunkt i fastlæggelse af en trafikal struktur og byrum samt de væsentligste bymæssige karaktertræk. Planen indeholder således 3 strukturende elementer, det blå/grønne strøg, handelsstrøget og det kulturhistoriske strøg.

 

Planen har været udgangspunkt for en række efterfølgende projekter hvor M&G har forestået dispositions-, hovedprojekt, tilsyn, proces mv. Samlet set omfatter projektet:

  • Omlægning af Odder Hovedgade over 2 etaper
  • Design af byrumsinventar
  • Etablering af 3 torve (udførelse på 1 af disse forestår)
  • Omlægning af parkering og forpladsarealer ved Rådhuset
  • Fornyelse af parkering, fri- og opholdsarealer ved boligkarré
  • Etablering af stibroer og platforme ved Odder Å
  • Omlægning af Banegårdspladsen

 

M&G er pt. valgt til at udføre landskabsudformning og klimatilpasning af åstrækningen syd for bymidten, hvor tegnestuen bl.a. udformer tre by- og landskabsrum med hhv. kulturhistorisk karakter tættest på bykernen, aktive legezoner, samt byrum med skovkarakter. Landskabsudformningen pågår

 

Bygherre: Odder Kommune
År: 2000 - 2013 og 2017 - 2018 (igangværende)
Beliggenhed: Odder Bymidte
Areal: -