I parallelopdraget om Hedeland Naturpark har Møller & Grønborg i samarbejde med ADEPT, Kollision og Kuben Management udviklet et projekt, som fremhæves for dets interessante konceptuelle tilgang til Hedeland med opdelingen af Hedeland i et såkaldt Fællesland og Foreningsland. Gennem en strategisk tilgang, har vi ønsket at skabe rum til at stille skarpt på områdets særlige landskaber i Fælleslandet, og rum til at give frivillighedskulturen et løft og øget råderum i Foreningslandet.

 

Fælleslandet er et naturpark-loop afgrænset af skove eller sletter. Her forbindes 8 interessante eksisterende landskaber, som gradvist skal styrkes og kædes sammen til en samlet landskabspark. I Fælleslandet er der fokus på naturen, oplevelser og bevægelse, hvilket iscenesættes af arkitektoniske interventioner rundt omkring i landskabet. Dommerkomitéen fremhæver brugen af arkitektoner og den fine analyse af de 8 landskabsrum i Fælleslandet.

 

Foreningslandet omfavner Fælleslandet, og området formes af en mosaik af brugerdrevne aktiviteter - ”hvor næsten alt er tilladt”. Foreningslandet er i højere grad en strategi for en andelsøkonomisk platform, end en fysisk plan, og vi har samlet set arbejdet målrettet på at udvikle et Hedeland hvor både mangfoldigheden af brugere og landskabets særegne karakterer kunne udvikles på bedste vis. Vi er derfor meget glade for, at vores forretningsmodel og tilgang fremhæves som nytænkende og interessant på den konceptuelle og organisatoriske tilgang, herunder også vores idéer til deleøkonomi og frivillighed som brand for Hedeland.

 

Uddrag fra dommerbetænkningen

MØLLER & GRØNBORG´s forslag har sin styrke i det nytænkende, spændende og tydelige koncept med opdelingen i Fælleslandet og Foreningslandet. Ligesom sættet af spilleregler for, hvordan man agerer i de to ”lande” giver inspiration til både den administrative og planlægningsmæssige håndtering af fremtidens Hedeland. Analysen af de primære landskabelige oplevelser er overbevisende. Det foreslåede ankomstareal rummer et stort potentiale. Møller & Grønborg teamets forslag til branding, lokal identitet, logo mv. er gennemarbejdet og overbevisende og rummer inspirerende idéer.

 

Bygherre: Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med I/S Hedeland og Realdania
År: 2017, konkurrence
Beliggenhed:
Hedeland, København
Areal: 1500 ha