Sønæs er en 10 hektar stor rekreativ park, som ligger ned til Søndersø tæt på Viborg midtby. Parken består af gammel mosebund og har indtil for nylig fungeret som boldbaner for en lokal klub. I dag er det et populært udflugtsmål og et stop på løbeturen rundt om Viborgsøerne.

Sønæs-projektet viser hvordan klimatilpasning i kombination med tekniske LAR-baserede løsninger kan bidrage til at skabe et nyt rekreativt park- og vandmiljø, som udfordrer grænselandet mellem ophold og bevægelse, leg og læring. Projektet viser således, at klimatilpasning ikke alene kan rumme en vigtig dobbeltfunktion, men en trippelfunktion, hvor regnvandshåndtering kombineres med vandrensning og nye rekreative aktiviteter.

Den nye grønne klimapark skal byde på alsidige aktiviteter, som understøtter en overordnet naturforbedring og skaber markant øgede naturoplevelser samt viden omkring vores miljø.

Det har været en væsentlig del af opgaven at inddrage borgere, naboer, interessenter, politikere og fremtidige brugere i projektet.

Projektet er udvalgt som et eksempelprojekt og støttet af Vandplus, der består af Realdania, Lokaleanlægsfonden og Naturstyrelsen.

M&Gs ydelser omfatter skitsering, projektering, udbud, tilsyn og byggeledelse samt borgerinddragelse og fundraising mv.

 

© kenneth Ammitzbøll


Bygherre:
Viborg Kommune/Energi Viborg Spildevand
Status: Udført, 2016
Beliggenhed: Ved Søndersø, Viborg
Areal: 10 HA