I forbindelse med Danske Handicaporganisationers nye hovedsæde i Høje Tåstrup etableres en offentlig park, åben og tilgængelig for alle. M&G er hovedrådgiver for Danske Handicaporganisationer og varetager processen fra opstart, brugerinddragelse, design, detailprojektering og fagtilsyn.
De nære landskabsarealer omkring bygningen stod færdige i dec. 2012 og fondsmidler søges til næste etape.

Det er et ønske at skabe en park med mange muligheder for bevægelse, for mødesteder, for fordybelse og for oplevelser. For at sikre denne intention på en relativ lille grund, introduceres en strategi som inddeler parken i en række veldefinerede landskabsrum, der “folder” parken om sig selv. En lang mur etableres som rumlig afgrænsning og inddeler parken i en række på hinanden følgende landskabsrum som Bakken, Skoven, Søen og Fælleden, der bearbejdes til forskelligartede og oplevelsesrige steder. Muren bearbejdes, så den opleves massiv nogle steder, åben og let andre steder, begrønnet og begroet og i forskellige højder. Nogle steder som den hemmelige klosterhave, der lokker indenfor, og andre steder som en åben og urban scene. Tilgængelighed og universelt design er tænkt ind i formgivning og tankesæt fra starten. Parken vil på den vis fremstå som et attraktivt udflugtsmål for alle gæster.


Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH)
Status: 1. Etape 2011-2012, 2. etape 2014-2015
Beliggenhed: Høje Tåstrup
Areal: 5700 m2