Maj 2015

 

Møller & Grønborg, Friis & Moltke, PLH Arkitekter, Søren Jensen og Sintef er blevet udpeget til at gå videre til fase 2 i konkurrencen om Nyt Psykiatri Bispebjerg. Forslaget angiver en let rytme af bygninger, der følger topografien og lader landskabet strømme igennem bebyggelsen. Landskabet indskriver sig i den eksisterende parks historisk- og topografiskfunderede rytme, hvor bygningerne ligger på landskabets bånd som huse i parken.

 

Uddrag fra dommerbetænkningen:

'Forslaget hæver sig ved den symbiotiske, enkle landskabs- og helhedsplans tilpasning i en funktionel komposition, der nøje skaber de ønskede kvaliteter for de enkelte sengeafsnit'