Maj 2015

 

Tirsdag den 26. maj kl 15.30 blev det første spadestik til projekt Deltakvarteret i Vinge markeret med pomp og pragt.

Borgmester John Schmidt Andersen tager første spadestik sammen med både borgere, embedsmænd og politikere.

 

"Det er ikke en hemmelighed, at vi har glædet os til denne dag. Det er en stor dag, fordi vi i dag tager første spadestik til fremtidens by," sagde John Schmidt Andersen og fortsatte:

 

"Vinge By skal være en bæredygtig by med den mest moderne teknik, vi har nu. Vi har her mulighederne for at afprøve alt fra start af, så vi kan få erfaringer, som vi så kan bruge i resten af kommunen til gavn for alle borgerne,"

 

Møller & Grønborg har sammen med ingeniørfirmaet Andersen & Grønlund samt SBS, projekteret og udbudt ’Deltakvarteret’, der foruden boligparceller indeholder et samlende rekreativt vandelement ’Et delta’, hvor boligbebyggelserne ligger som små øer! Deltaet udgør samtidig et forsinkelsesbassin som rekreativ klimasikring. Ny vejbro over Deltaet er under projektering i samarbejde med Rambøll.