August 2015

 

Møller & Grønborg har sammen med Grontmij vundet opgaven om rådgivning i forbindelse med VVM for elektrificering af jernbanestrækningen Aarhus – Lindholm samt sporsænkning og kapacitetsudvidelse af Aarhus H. Møller & Grønborg vil bidrage med landskabsvurderinger, landsskabsindpasning og visuelle forhold. Derudover udarbejder M&G visualiseringer af projektet.

 

Projektet indgår i den såkaldte Timemodel, som under den politiske aftale om Togfonden DK skal reducere rejsetiden mellem København-Odense, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg til hhv 1 time og dermed gavne den regionale og nationale transport for pendlere og erhvervslivet.

Linjeføringen Aarhus-Lindholm er anlagt i 1860´erne og især ved ådalene præget af et stærkt kuperet terræn, som giver store udfordringer for opgraderingen af strækningen. Denne separate opgave har Møller & Grønborg delvist bistået med hastighedsopgraderingen Hobro – Aalborg.

 

Anlægget skal stå færdigt i 2023.