April

 

Møller & Grønborg har i samarbejde med Cubo Arkitekter, C.C. Contractor og Hamiconsult rådgivende ingeniører vundet konkurrencen om opførelse af nyt campus til UC Syd Kolding.

 

Projektforslaget tager udgangspunkt i SDU’s skæve vinkler og trekantede arkitektur, både i eksteriøret og interiøret. Tilsammen vil der blive skabt et samlet campus der fremstår som en helhed. I uderummene er der lagt vægt på et godt flow, så der skabes god adgang til de omkringliggende områder og til UC Syd.

 

Imellem SDU og UC Syd skabes der en række bakkede grønne øer der tilbyder læ og ophold imellem bygningerne. Øerne programmeres med forskellige aktiviteter der tager afsæt i de indvendige programmer i UC Syd.

 

Uddrag fra dommerbetænkningen: ”Idéen med grønne bakkeøer virker godt, da det hårdt programmerede område hurtigt kan blive meget belagt. Det grønne klæder og opbløder bygningsarkitekturen og er med til at skabe udearealer i god menneskelig skala”.