Juni - Møller & Grønborg vinder tilbud på VVM-undersøgelse af ny vejforbindelse til Stevns

 

Møller & Grønborg har vundet tilbuddet på delopgaven omhandlende blandt andet landskab, vejarkitektur og visuelle påvirkninger i forbindelse med VVM-undersøgelse af en ny vejforbindelse til Stevns.

 

Møller & Grønborg skal derfor undersøge, beskrive og vurdere mulige påvirkninger af og konsekvenser for landskabet ved at placere et vejanlæg i området. Selve analysen skal behandle de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter i en fælles sammenhæng. Opgaven rummer ligeledes formidling og dokumentation, udarbejdet som illustrationer og visualiseringer, af de forskellige løsningsforslag til vejen, broer og omgivende landskab.

 

Landskabet på Stevns fremstår som et landbrugs- og herregårdslandskab med stor naturmæssig, landskabelig og kulturhistorisk værdi, og der findes en del fredninger i området, ligesom der er udpeget Natura 2000-områder. Møller & Grønborgs specialister inden for VVM glæder sig til at arbejde med indpasning i dette landskab.