September 2019 - Vundet VVM for vejforbindelse mellem Aalbæk og Skagen

 

Sammen med Rambøll skal Møller & Grønborg udarbejde en VVM-undersøgelse af 2+1 forbindelse mellem Aalbæk og Skagen.

 

I dag består vejstrækningen af en kombination af 2-sporet landevej og en 5 km lang 2+1 strækning. Grundet periodevis trængsel på strækningen skal der nu ses nærmere på de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af at udbygge den eksisterende vej. VVM-undersøgelsen skal blandt andet sikre, at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt. Endnu en spændende opgave for Vejdirektoratet som vi glæder os til at gå i gang med.

 

Opgaven strækker sig frem til udgangen af 2020.