September 2019 - ’Dråberne i Helledalen’ hædres ved Arkitekturens Pris 2019

 

Under fredagens uddeling af Arkitekturens Pris 2019 i Viborg modtog Møller & Grønborg-projektet, ’Dråberne i Helledalen’, hædrende omtale.

 

Komitéens begrundelse for valget af ”Dråberne i Helledalen”:

 

”Projektet hædres for på bedste vis at indpasse og integrere et teknisk anlæg i naturen, så det ikke skæmmer det omkringliggende landskab, men tvært imod fremhæver og iscenesætter det landskabelige forløb gennem Helledalen til Nørresø. Arkitektonisk er det således et meget flot projekt, - men samtidig fremhæver og illustrerer projektet naturens foranderlighed fra regnvandshændelser med voldsomme naturkræfter til stille og fredfyldt område med de stillestående, blanke søer terrasseret ned mod Nørresø.”

 

Projektet ’Dråberne i Helledalen’ består af 4 nye bassiner, som tilsammen virker som en rensedam for vandet fra denne del af Overlund, inden det ledes til Nørresø. Bassinerne er etableret i terrasser, hvor der ned gennem dalen er udført ”dæmninger” af spunsjern, hvilket danner de forbundne bassiner. Spunsjernene er beklædt med cortenstål dels som afslutning på spunsjernene set oppefra og dels som geometriske former på ydersiden af spunsen - set nedefra.

 

Regnvandsbassinerne er tænkt sammen med en stiforbindelse som et rekreativt element, der tilbyder opholdsmuligheder og oplevelser ved vandet. Bassinerne indeholder en vandbremse som sørger for at der er et fast vandspejl året rundt, mens vandet ved store regnvandshændelser løber ud over den sydlige kant som et vandfald.

 

Dråberne i Helledalen er udarbejdet for Energi Viborg i samarbejde med Viborg Ingeniørerne A/S.

 

Det er 32 år siden, at Viborg Kommune nedsatte Komitéen, der står for uddeling af Arkitekturens Pris for derved at sætte fokus på kvalitet og god arkitektur i Kommunen. Læs mere om Arkitekturens Pris her: www.viborg.dk/arkitekturpris