Oktober 2019 - Prækvalificeret til adskillige nye spændende opgaver

 

Der arbejdes på flere tilbud og konkurrencer i øjeblikket på tegnestuen, der analyseres og diskuteres, skitseres og regnes efter. Vi er nemlig som en del af nogle fantastiske teams blevet prækvalificeret til syv spændende opgaver i den seneste tid. Her er de opgaver vi er PQ'et til og håber vi får lov at arbejde videre med i lang tid frem:

 

Børne- og Kulturhus i Høje Taastrup. Dette nye Børne- og Kulturhus skal have et nyskabende og moderne læringsmiljø, der favner alle aldre. Det er visionen, at børne- og kulturhuset skal blive til byens hus – et hus der skaber liv og sammenhæng, og som bliver et fyrtårn i udviklingen af bydelen som et samlet kulturkvarter. Projektet indeholder blandt andet 4000 m2 udeareal der skal bearbejdes. Vi er prækvalificeret sammen med CC. Contractor, CCO Arkitekter, Kjaer & Richter og ÅF.

 

Rammeaftale med Aarhus Universitet. Sammen med NIRAS, AART og H+Arkitekter og giver vi tilbud på en rammeaftale med Aarhus Universitet. Denne aftale dækker rådgivning i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder, herunder nybyggeri, udvidelse, tilbygning, ombygning, renovering, energioptimering samt bygningsvedligeholdelse herunder også renovering og vedligeholdelse af tekniske anlæg.

 

Ørnegårdsvej. Sammen med Jônsson, KANT, Dyrlund Sørensen, ÅF, Afconsult er Møller & Grønborg prækvalificeret til 100 nye almene familie- og ungdomsboliger med dertilhørende gårdrum for AKB i Gentofte. Projektets målsætning er at opføre en bebyggelse med 50 ungdomsboliger, 26 små familieboliger og 24 lidt større familieboliger. Da byggeriet kommer til at ligge med veje tæt på alle sider, er det blandt andet tanken, at der i byggeriets midte etableres et skærmet og hævet gårdrum med fokus på ro og fællesskab.

 

Roskildevej i Benløse. Ringsted Kommune ønsker klimatilpasning for en cirka 1,8 km lang strækning af Roskildevej. Der skal separatkloakeres og samtidig er der fokus på at forbedre de trafikale forhold langs vejen og forskønnelse af vejen. Denne opgave søger vi sammen med MOE

 

Ny Frederiksværk Skole. Sammen med Anker Hansen & Co. A/S, LINK, SMAK og EFFEKT Arkitekter og ISC Rådgivende Ingeniører giver vi tilbud på en ny skole i Frederiksværk med plads til 560 elever.

 

Stensagerskolen. Stensagerskolen er en specialskole der i dag er geografisk placeret på to adresser. Nu planlægger Aarhus Kommune at ombygge en skole i Gjellerup, så den kan anvendes af Stensagerskolens 350 elever. Det er tanken at der her skal skabes et attraktivt og levende hus, der tiltrækker foreningsbrugere og skaber de bedste rammer både ude og inde til liv, leg og læring for specialbørn. Denne opgave søger vi med Friis & Moltke A/S, Nøhr & Sigsgaard, NIRAS, to lektorer fra DPU; Lotte Hedegaard‐Sørensen og Louise Bøttcher samt socialrådgiver og psykoterapeut Camilla Grann.

 

Forbindelsesvej vest om Uhre. Der skal etableres en ny forbindelsesvej vest om Uhre på cirka 2 kilometer. Vejen skal placeres i et stærkt kuperet terræn vest for Vejle og forbinde Vardevej i Syd med boligområde i Nord. Opgaven indeholder blandt andet skitseforslag til ny stibro, faunapassage og denne opgave søger vi i samarbejde med COWI.