Oktober 2019 - Team Møller & Grønborg vinder udarbejdelse af udviklingsplaner for Søndervig og Hvide Sande

 

I foråret blev Møller & Grønborg med team prækvalificeret til ’Vestkysten viser Vejen’, hvorefter vi blev indbudt til at afgive tilbud på udarbejdelse af strategisk-fysiske udviklingsplaner for både Hvide Sande og Søndervig – to byer der begge rummer unikke udviklingspotentialer - og vi glæder os nu over, at Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet, at vi har vundet begge opgaver. Det gør vi sammen med resten af vores team bestående af E+N Arkitektur, Urban Goods, turismeforsker Jørgen Ole Bærenholdt, Trafikplan, DHI, Oxford Research,  Colliers International og Orbicon -  et større team, der tilsammen rummer de efterspurgte kompetencer.

 

Søren Elbæk, 1. viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og formand for styregruppen for hhv. Søndervig og Hvide Sande giver følgende begrundelse for valg af Team Møller & Grønborg: ”Deres bud var både interessante og nytænkende, og så inddrager de erfaringerne og idéerne fra forskningsprojektet Rethinking Tourism in a Coastal City, anerkender byernes særlige kvaliteter og tænker i helheder.”  

 

Møller & Grønborg opfatter det som et stort privilegium at kunne bidrage til at kvalificere udviklingen af både Hvide Sande og Søndervig og styrke stedernes landskabelige og arkitektoniske kvaliteter. De to destinationer er allerede vigtige brikker på Vestkysten, men har potentialet til at blive nogle af landets mest attraktive destinationer. Vi er begejstrede for Hvide Sandes unikke kulturmiljøer og fantastisk spæn­dende kontraster, og vi fascineres af Søndervigs sammensatte karakter, hvor vi ser variationen af stilarter som et spændende udgangspunkt for en langsigtet transformationsproces.

 

Vi ser det samtidig som en stor fordel, at vi får lov at arbejde med begge kystbyer parallelt, så udviklingsplanerne tænkes i sammenhæng med hinanden, og der skabes synergi mellem de to steder.

 

Udviklingsplanerne er en del af Veskysten viser Vejen-indsatsen, hvor blandt andet Realdania bidrager til at løfte kvaliteten af flere af de centrale kystbyer. De to udviklingsplaner forventes færdige i marts 2020, og herefter kan kommunerne søge om støtte til realisering af fysiske projekter i kystbyerne, hvor også projekter som ikke er støttet i den første ansøgningsrunde kan byde ind.

 

Vestkysten viser Vejen understøtter implementeringen af 'Udviklingsplan for Vestkysten' som er udarbejdet i fællesskab af de 11 kommuner og tre regioner, der ligger langs Vestkysten, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania – en samlet udviklingsplan, der skal gøre Vestkysten til en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer. Vi glæder os til sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune at arbejde på at gøre denne vision til virkelighed.