Møller & Grønborg er et dansk arkitekt- og planlægningsfirma med en bred erfaring med planlægnings- og landskabsprojekter i Danmark og udlandet. Tegnestuens medarbejdere består af både unge, kreative arkitekter samt mere erfarne kræfter. Tilsammen har vi et stærkt team, som skaber både pragmatisk funderede løsninger og visionære projekter af høj æstetisk kvalitet.

Udgangspunktet for arbejdet er altid konteksten. Gennem steds- og kulturanalyser søger vi at prioritere og forenkle et projekts elementer i forfølgelsen af det stærke koncept. Vi arbejder ud fra en analytisk, helhedsorienteret og kreativ metode. Vi ser ikke forhindringer, men potentialer og udnytter de praktiske forhold til at generere nytænkende og overraskende oplevelser for fremtidige brugere.

Vi har stor indsigt i og forståelse for andre fagligheder. Vi arbejder sammen med andre faggrupper og specialister i brede tværfaglige teams, og tror på at det gode projekt opstår i samspillet mellem visionære samarbejdspartnere.