Malling Vandværk har ønsket at udvide eksisterende vandværk så det lever op til fremtidige behov på grund af et større opland og flere brugere.

 

Møller & Grønborg har i den forbindelse udarbejdet program og skitseforslag efterfulgt af dispositionforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt og udbud. Byggeledelse og fagtilsyn er ligeledes indeholdt. 

 

Møller & Grønborg er totalrådgiver med LB-consult som underrådgiver. 

 

Projektets hovedidé er med udgangspunkt i stedets kontekst og eksisterende bygnings beskaffenhed at tilvejebringe en bygning, der er indpasset i forhold til det åbne land med fredskov, dyrkningsarealer og idrætsanlæg som nærmeste naboer, samt at bygningen fremstår som en teknisk bygning, der afspejler vandværkets funktioner i nutidig form og udtryk.

 

Bygningen indeholder bla. ny hal til vandfiltreringstanke, service og teknik, bad og omklædning, kontorer og mødelokale.

 

Facaderne er beklædt med kobber og taget er belagt med sedum.


Bygherre: Malling Vandværk
Status: 2012
Beliggenhed: Malling, Aarhus 
Areal: 500 m2