Møller & Grønborg har sammen med Cubo Arkitekter A/S, Niras A/S og Kollision Aps udarbejdet et konkurrenceforslag til Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord.

 

Forslaget giver et bud på, hvordan nye bygninger og formidlingsanlæg til besøgende samt faciliteter til værftets brugere kan indpasses i et sårbart kulturmiljø.

 

Området omkring det kommende maritime kulturcenter fremstår i dag som en lukket enklave. Målet er, at kulturcentret skal vokse sammen med byen og de tilstødende usammenhængende havnearealer. Samtidig skal det aktivere havneområdet og åbne det bevaringsværdige kulturmiljø for offentligheden. Kulturcenteret skal være et mødested for maritime ildsjæle og en aktiv medspiller i udviklingen af Hobro Havn med særligt fokus på formidling.


I forslaget udgør helhedsplanens hovedgreb en markering af kanten og accentuering af stedets eksisterende værdier. Helhedsplanen åbner værftet og skaber tilgængelighed til det stemningsfulde unikke miljø ved at skabe nærhed og forbindelse til fjorden og til værftets arbejdssteder i robuste maritime materialer, men planen tillader stadig, at ’oasens’ værdi ikke forskubbes. Kajkanten danner forbindelsen mellem byen og kulturcentret og markeres som en træbro, der udgør formidlingsruten igennem det Maritime Kulturcenter.


Bygherre: Mariagerfjord Kommune og Realdania
Status: 2014
Beliggenhed: Hobro
Areal: 8000 m2