I forbindelse med den nye Holstebro motorvej har Møller & Grønborg udarbejdet skitseforslag til tre motorvejsafkørsler ved Skivevej, Viborgvej og Herningvej. Ved identitetsskabende landskabsarkitektur og arkitektur fremmes stedernes potentialer og byder velkommen til Holstebro.

 

De tre forslag bearbejder på forskelligvis vejrummet. Ved afkørslen ved Skivevej etableres der, i forbindelse med den overførte bro, et organisk palisadehegn i træ der afgrænser vejrummet. En dobbeltrettet cykelsti og en sammenkørselsplads indarbejdes i det akitektoniske greb, der følger palisadehegnets bevægelser og skaber et æstetisk og kulturelt rum. Ved Viborgvej, som ligger på kanten af dødis-landskabet og ådalslandskabet, etableres to søer på hver side af motorvejen. Ved den ene sø placeres udsprings- og legefaciliteter, der gør søen attraktiv som badesø. Hvorimod den anden sø vil have karakter af et teknisk anlæg. Motorvejen skaber her en afgrænsning mellem den rekreative programmering og det tekniske anlæg. Herningvej løber under motorvejen, hvorfor iscenesættelsen af dette sted sker som en forlængelse af støttevæggene, der skal afslutte underføringen til terrænnet. Fløjvæggene deles og skaber terraseringer i terrænnet, der i fart vil opleves som dynamiske linjer der skaber rummet.

 

De tre projekter har stor fokus på farvesammensætninger i materialer og beplantninger, således at disse understøtter hinanden og bidrager til smukke projekter med et kunstnerriske præg.


Bygherre: Holstebro Kommune
Status: 2014 -
Beliggenhed: Holstebro
Areal: -