Møller & Grønborg har i samarbejde med Kultur og Fritid, Herning Kommune udarbejdet idéforslaget, TIMELINE, om at genbruge den lukkede, 1.4km strækning, Gl. Vejlevej I Herning, til nye rekreative formål. Projektet er udviklet under titlen: ”Fra lukket landevej til nyt enestående rum for bevægelse, kunst og natur”.

 

Den lange asfaltstribe gennem Knudmosen skal i fremtiden styrke forbindelserne mellem Herning bymidte, Lind og MCH Messecenter Herning. Det er visionen, at TimeLine bliver fyldt med en bred vifte af tilbud, der byder på oplevelser og inviterer en tilsvarende bred vifte af brugere til at udfolde sig aktivt på TimeLine.

 


TimeLine skal understøtte den selvorganiserede idræt i byen, motivere til leg og bevægelse og give rum til byens mange foreninger. Aktørerne inddrages i udviklingsarbejdet og skal samtidigt være med til at skabe liv og aktivitet i området året rundt.

 


Designkonceptet tager udgangspunkt i rammen, der bruges som et gennemgående element på TimeLine, hvor repetition forstærker det langstrakte kig og danner en sammenhængende form. Ved at benytte rammerne som permanente konstruerede objekter sikres, at faciliteter har nemt ved at opstå og aptere til TimeLine. Faciliteterne vil ’møblere’ rammerne og indskrive sig i rammernes form. Således opnås en fleksibilitet, der muliggør et utal af funktioner, både permanente og midlertidige, der samles i designkonceptet indenfor rammerne.

 


Baggrund for projektet:
I 2003 lukkes Gl. Vejlevej i forbindelse med udbygning af motorvejen syd om Herning.


Bygherre: Herning Kommune
År: 2014
Beliggenhed: Herning 
Areal: 1.4 km