Masterplan for MCH søger at skabe en oplevelsesmæssig, rekreativ og landskabelig sammenhæng internt på MCH og eksternt i MCH’s relation til Herning by.

 

Den oplevelsesmæssige sammenbinding består af et internt strøg, som binder alle MCH’s haller og oplevelsesattraktioner sammen i ét sammenhængende forløb.

 

Den rekreative sammenbinding består af en oplevelsesrig park, som lægger sig mellem landsskueplads, messehaller og området ved Boxen og MCH Arena. Parken kobles på Knudmosen mod nord og med mulighed for en rekreativ stiforbindelse langs Tyvkær Bæk mod vest. Således kobles hele MCH sammen med Hernings andre rekreative ruter og tilbud.

 

M&G forestod at udvikle og tegne planen som en proces, i fællesskab mellem Messecenteret og Herning kommune. Dette omfattede udvikling af flere løsningsmodeller der efterfølgende gennemgik workshops og yderligere bearbejdning.

 

Gennem en iterativ proces tegnede planen sig; planen der løste MCH’s problematikker forstærkede deres brand, såvel som kobler MCH og Herning til en større helhed i synergi.


Bygherre: Messecenter Herning
År: 2013
Beliggenhed: Herning 
Areal: 140 Ha