Møller & Grønborg har i samarbejde med Årstiderne Arkitekter udarbejdet konkurrenceforslag til Brøndby Strand Parkerne.

 

Projektets landskabelige vision er at skabe ’følelsen af sted, gennem en oplevelses- og identitetsmæssig variation i landskabet.

 

Projektets skala og udstrækning er enorm, hvorfor der er arbejdet ud fra et stratetisk perspektiv med følgende fire paradigmer; ’Skab forskellighed i landskabet’, ’Nedbryd barriererne’, ’Back to nature’ og ’Skab hieraki og koncentrer bylivet’. Disse vil understøtte transformationen og udviklingen af området.

 

Ved at skabe forskellighed i landskabet formes varierende oplevelser, hvorfor udbudet af boliger opleves varierende. Forskelligheden danner varierende landskabelige identiteter med flere forskellige uderum til ophold og aktivitet. Dette gøres blandet andet ved, at iscenesætte fire centerdannelser gennem en koncentration af kultur- og idrætstilbud, hvilket skaber et hieraki og koncentrerer livet i området. De forskellige landskabelige identiteter sammenflettes i en sammenhængende helhedsplan, der har for øje at nedbryde de eksisterende barriere der findes i området. En essentielt vision i helhedsplanen er at omdanne området fra parkkarakter til et mere naturmæssige udtryk med øget identitet og oplevelsesværdi. Dette bidrager til, at biodiversiteten øges samtidig med, at driftsomkostningerne nedsættes. 

 

Overordnet set sigter projektet mod en meget høj grad af bæredygtighed. De to vægtigste elementer i denne sammenhæng er planens evne til at åbne op mod sin kontekst og skabe en større gennemtrængning af området fra udefrakommende samt planens store naturrigdom, biodiversitet og evne til at håndtere regnvand lokalt.

 


Bygherre: Brønby Almennyttige Boligselskab m.fl.
År: 2014
Beliggenhed: Brøndby Strand
Areal: 50 Ha