I samarbejde med NIRAS, Friis & Moltke og CUBO har Møller & Grønborg udarbejdet et konkurrenceforslag til udbygning og renovering af Sygehus Vendsyssel med tilhørende legeplads, gårdhaver, ankomst- og parkeringsareal samt forslag til helhedsplan.

 

Projektforslaget bygger på tanker og viden omkring helende arkitektur og landskab.

 

Den landskabelige hovedidé tager udgangspunkt i sygehuset som værende en grøn lomme i Hjørring by, hvor kanten defineres af mødet mellem det urbane og det landskabelige. Intentionen er at lade landskabet, som Sygehus Vendsyssel indskriver sig i fremstå som en hospitalspark. Dette landskabsrum er formet med terrasseringer, der både har en funktionel hensigt i form af stidannelser, regnvandshåndtering og ophold, men samtidig også visuelt skaber linjer og sammenhæng i det landskabelige rum.  

 

Det har været en klar målsætning, at ekstern og intern logistik, og ikke mindst samspillet, skal prioriteres højt. I relation til den landskabelige tilgang til den eksterne logistik og udearealerne er ønsket en klar, enkel, orienterbar og letforståelig trafiksepareret udformning. For at skabe en optimal brugerorienteret wayfinding til sygehusets nye dobbeltrettede hovedindgang, er der skabet et gangstrøg, som strækker sig fra nord til syd, igennem hovedindgangen og omfavner nye samt eksisterende parkeringsarealer. En bænk i beton danner kant for Strøget og optræder som en håndliste frem til hovedindgangen.

 

Bygherre: Region Nordjylland
År: 2013
Beliggenhed: Hjørring
Areal: -