I samarbejde med Rambøll og Leuchsenring Arkitekter har Møller & Grønborg udarbejdet konkurrenceforslag til kanalforbindelsen i Odense.

 

Projektet tager sit afsæt i, at skabe én bevægelse i flere rum, som én tværgående linje, der iscenesætter overgange, grænser og flader i landskabet. Forbindelsen skaber rumoplevelser, der handler om at rejse på tværs af landskaber - langs ét landskab. Kanalforbindelsen fremstår som en enhed, der udnytter landskabets potentialer til at differentiere strækningens rum.

 

Med respekt fletter Kanalforbindelsen nye rum og landskaber - nye såvel som eksisterende.

 

Den 80 m lange dobbelte klapbro med 4-sporet vej og dobbeltrettet cykel- og gangsti indgår i et tæt familieskab med den i alt 550 m lange, åbne broforbindelse over Bispeengen og Odense Kanal.

 

Møller & Grønborg bistod i 2006 med VVM for vej- og broanlægget.

 

Møller & Grønborg, Rambøll og Leuchsenring Arkitekter gik videre fra fase 1 til fase 2. Projektet sluttede på en 2. plads i fase 2.

 


Bygherre: Odense Kommune og Odense Havn
År: 2008-2009
Beliggenhed: Odense
Areal: 80m