Den 80 meter lang stibro spænder i 2 fag over jernbanebane-terrænet ved Herning - parallelt med en eksisterende 4-fags vejbærende bro - tæt ved motorvejsafslutningen.

 

Broen er et offentligt støttet forsknings- og udviklingsprojekt, hvor et nyt, japansk CFRP-kulfibermateriale (Carbon Fibre Reinforced Polymer) er anvendt til stagene - i træksituation, og som armering i betonen. Stagene er nederst beskyttet med rustfrie stålrør for at hindre hærværk i det relativt let skærbare materiale.

 

Stibroen er opbygget som en 2-fags-løsning og spændet opretholdes af en enkel decentreret pylon, som er udført i cortén-stål og hvorfra de 16 stag griber broens dæk.

 

Stibroen blev bygget uden driftsforstyrrelser for banen og fungerer i dag som et visuelt endemål for motorvejstrafikanterne.


Bygherre: Vejdirektoratet
År: 1999
Beliggenhed: Herning
Areal: 80m