Projekt tunnel under marselis boulevard

Aarhus Kommune fremlagde i 2007 en VVM-vurdering for en Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard. M&G bistod med æstetisk rådgivning på VVM-projektet i 2005-07. Cowi var samarbejdspartner.

 


I detailprojekteringsfasen 2008-10 var M&G tilknyttet som bygherrerådgiver på projektet - med ansvar for Æstetik, Arkitektur og Landskab. Rambøll var samarbejdspartner.

 


VVM-projektet skulle optimeres. Viby Ringvej-krydset blev ændret til et niveaufrit anlæg og den af M&G foreslåede og efterfølgende politisk valgte alternative linieføring i ådalen, dvs en ny 4-sporet vejforbindelse i bedre afstand til kolonihaveområdet langs sydsiden af Åhavevej og med plads til et støjreducerende terræn imellem blev optimeret.

 

Ved passagen under jernbanen ved Langenæs er broerne udformet i familieskab og med store, åbne spænd. Det nedgravede forløb mellem jernbanen og tunnelmundingen ved Skanderborgvej forsynes med let skråtstillede sidevægge og støjabsorberende overflader. Helheden er udformet og tilpasset således, at de følger bylandskabet og giver et dynamisk billede set fra vejen.

 


M&G er tilknyttet som æstetisk konsulent i realiseringsfasen for Åhavevej, Langenæsbroerne og ved beplantning.

 
Bygherre: Århus Kommune, Trafik og veje
År: 2005-07 VVM / 2009-10
Beliggenhed: Aarhus
Areal: -