Møller & Grønborg (M&G) har assisteret Viborg kommune med formgivning af en ny perronbro over banen i Viborg i forbindelse med et større anlægsprojekt på Viborg Station, herunder forslag til ny forplads ved stationsbygningen, og cykelparkering i samspil med perronbroen på den anden side af banen. Formgivningen spænder fra det overordnede brodesign med indpasning i konteksten til detaljerede løsninger med henblik på fx tilgængelighed.

 

 
Broen erstatter den eksisterende perronbro. Det er forudsat, at den nye bro forbinder stien fra Middagshøjvej til Banegårdspladsen, som videre leder til Busterminal og Viborg midtby. Broen udgør et væsentligt trafikalt og byplanmæssigt sammenhængselement, der både fysisk og visuelt forbinder to byområder på tværs af den fysiske barriere, som jernbane udgør.

 


Broen udføres med ny og større bredde end den eksisterende bro, således at fremkommeligheden for gående og cyklister optimeres og tilgængligheden i det hele taget forbedres. Enkelte elementer som elevatorer fra den eksisterende bro indarbejdes i projektet.

 

Broen ’udspringer’ som et let element fra en tung, fremskudt bastion i skråningen syd for banen, hvor cykelparkering er indarbejdet. Broens stålkonstruktion udviser en let fremtoning, som med de tilkoblede elementer som trapper og elevatorer orienterer sig efter baneområdets linære omgivelser. På stationssiden omfavner broen busterminalbygningen og henvender sig både til rutebiler og stationsforpladsen, hvor den lander let vinklet og henvender sig til byen. Forslaget ønsker en enkel, ligefrem og visuel harmonisk broløsning. En bro der udstråler klarhed, i dens logistik, i materialer der er robuste og samtidig indpasser sig smukt til den stedlige kontekst.

 


Broen vil løse en trafikal opgave og stå som et attraktivt bygningsanlæg for byens borgere.

 
Bygherre: Viborg Kommune
År: 2014-2015 
Beliggenhed: Viborg
Areal: 1600m2