Opgaven omfattede en helhedsplan for Odder bymidte samt en målrettet nyindretning og opgradering af delområder. Herunder landskabsbearbejdning, beplantning, belægninger, belysning og byrumsinventar.

 

Planen tager udgangspunkt i fastlæggelse af en trafikal struktur og byrum samt de væsentligste bymæssige karaktertræk. Planen indeholder således 3 strukturende elementer, det blå/grønne strøg, handelsstrøget og det kulturhistoriske strøg.

 

Planen har været udgangspunkt for en række efterfølgende projekter hvor M&G har forestået dispositions-, hovedprojekt, tilsyn, proces mv. Samlet set omfatter projektet:

  • Omlægning af Odder Hovedgade over 2 etaper
  • Design af byrumsinventar
  • Etablering af 3 torve (udførelse på 1 af disse forestår)
  • Omlægning af parkering og forpladsarealer ved Rådhuset
  • Fornyelse af parkering, fri- og opholdsarealer ved boligkarré
  • Etablering af stibroer og platforme ved Odder Å
  • Omlægning af Banegårdspladsen

 

M&G er pt. valgt til at udføre landskabsudformning og klimatilpasning af åstrækningen syd for bymidten, hvor tegnestuen bl.a. udformer tre by- og landskabsrum med hhv. kulturhistorisk karakter tættest på bykernen, aktive legezoner, samt byrum med skovkarakter. Landskabsudformningen pågår

 

Bygherre: Odder Kommune
År: 2000 - 2013 og 2017 - 2018 (igangværende)
Beliggenhed: Odder Bymidte
Areal: -