I forbindelse med udbygning af Thisted Gymnasium og deres ønske om en ny Multisal, har M&G i samarbejde med Friis & Moltke og Rambøll udarbejdet forslag til Multisalens placering, samt bearbejdning af det omgivende landskab.

 

Den Ny Multisal ligger som en fremskudt skulpturel bygning, foran gymnasiets bastionsagtige bygninger. Der er skabt ny adgangsvej, en stiforbindelse fra eksisterende parkering og frem til en mindre ankomstplads. Pladsen fungerer også som en intim opholdslomme, der tjener som et nært ude- og pauserum i forbindelse med aktiviteter i Multisalen.

 

Pladsen er indrettet med siddeplinte og på skråningsflader er der udført opholdstrapper i beton med plinte belagt med træ. Terræn- og niveauforskelle er dermed udnyttet til rekreative opholdsmuligheder i tæt kontakt med bygningen.

 

Beplantning ved gymnasiet er udført ved træer der både indrammer og skaber en ’velkomst-port’ til området.

 

Projektet er præmieret med Thisted Kommunes Bygningspræmiering 2012.

 

Bygherre: Thisted Gymnasium
År: 2011- 12
Beliggenhed: Thisted
Areal: 500m2