Møller & Grønborg har i samarbejde med A-lab, Force4, Building Design Partnership og StokkeAustad udarbejdet konkurrenceforslag til Gulskogen Park i Drammen i Norge.

 

Udviklingen af Gulskogen Park tager afsæt i Ulobas nye hovedsæde. Derfor placeres Uloba centralt, som generator og omdrejningspunkt i den nye bydel i tæt visuel forbindelse til stationen og byens centrum.

 

Intentionen for projektet er, at skabe en fuldstændig ligestilling og flydende overgang mellem bygning og byrum, således at bevægelse imellem sker naturligt og sikkert. Samtidig skal stemningsfuldte og sanserige byrum skabe rammerne for liv i bydelen. 

 

Det landskabelige hovedgreb tager afsæt i den gennemgående Diagonal, som skaber en forbindelse til de omkringliggende områder og derved fungere som hovedstrøg og et socialt fællesrum med et attraktive torvedannelser og et mangfoldigt byliv. På tværs af Diagonalen strækker bånd sig, som inddeler området i forskellige landskabsrum; Længst mod nord etableres en bufferzone af skovdannelse, som grænser op mod, og går i et, med Gulskogen. Engen begynder hvor skogen opløses  fløjelsblød karakter til den nordlige bebyggelse. Området fletter sig herefter ind i det urbane bybillede, som præger karakteren mod syd, hvor stationen er placeret.

 

Bygherre: Uloba
År: 2013
Beliggenhed: Drammen, Norge
Areal: 11.000m2