I 2009 tog Energistyrelsen og Energinet.dk en beslutning om, at forskønne 400 kV-luftledningsnettet, hvor værdifulde naturtyper og landskaber ville blive berørt. Hermed blev intentionen om at designudvikle nye arketyper for kabelovergangsstationer født. ’Blokken’ er et af de to foreløbige opførte design-ikoner, som er resultatet af en udviklingsproces, hvor den landskabelige kontekst kombineret med ligeværdighed mellem teknik, funktion og æstetik har været gennemgående i udviklingen af kabelovergangsstationernes arkitektoniske udtryk. Grundlæggende var ønsket, at gøre de ofte svært forståelige tekniske anlæg, mere aflæselige gennem en udtryksfuld og formidlende arkitektur.
De tekniske installationer står i dag som skulpturelle elementer i det åbne danske landskab. Naturligt er de indpasset i landskabet og indgår som udtryksfulde ikoner der formidler kabelføringen fra luft til jord.

 

Tekniske installationer som smukke designikoner
Kabelovergangsstationen ’Blokken’ er et design-ikon, der har forskønnelse af nutidens tekniske installationer og formidlingen af menneskets forbrug af elektrisk strøm som agenda. De udfordrer dermed det naturlige tankesæt om tekniske højspændingsanlæg, som skampletter i landskabet, der alene har til hensigt at tjene tekniske formål.

 

Udvikling og design er lavet af Møller & Grønborg.

Projektering er udført af Rambøll med input fra Møller & Grønborg

 

Bygherre: Energinet.dk
År: 2009 - 2010, 2011 - 2014
Beliggenhed: Fredericia
Areal: -