Møller & Grønborg har udarbejdet forslag til nye udearealer i forbindelse med opførelse af ny Multihal, undervisningslokaler, mv., som samlet tilbygning til eksisterende gymnasie.

 

På baggrund af dispositionsforslag er der efterfølgende udarbejdet hovedprojektering og udbud.

 

Udearealerne indeholder bla. 2 nye pladsdannelser, som solgårde og opholdsrum, hvortil der er direkte adgang fra foyere, kantine og undervisningslokaler. Det har været et ønske, at ny tilbygning sænkes ned i terrænet, så denne syner mindre i det flade landskab, hvorfor udearealerne er terrænbehandlet så det sammenhængende landskab på afstand visuelt opleves fladt og udramatisk.

 

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Viborg Gymnasium, Friis & Moltke samt Niras. 2011-2012

 

Bygherre: Viborg Gymnasium
År: 2011
Beliggenhed: Overlund, Viborg
Areal: ca. 1000m2