I det centrale Grenaa har Møller & Grønborg tegnet en plads samt en cykel- og gangforbindelse, der formidler kontakten mellem bycentret og et nyt bykvarter, Åbyen. Forbindelsen går i en tunnel under jernbanen. Torvet kendetegens ved en handicaprampe, der er ’krøllet’ sammen som adskillelse mellem en skrånende flade og en grøn brink ned mod Grenåen. En repræsentativ entré til Åbyen, med en god kontakt mellem åen og byen.

 

Torvet projekteres 2010, er delvist udført og forventes færdigjort i 2012.  Norddjurs Kommune 2008-12.

 

Bygherre: Grenaa / Norddjurs Kommune
År: 2012
Beliggenhed: Grenaa
Areal: -