Møller & Grønborg har sammen med Domea, Friis & Moltke, Moe Rådgivende Ingeniører og demenskonsulent Mette Juncher Søndergaard vundet opgaven om Demensplejehjemmet i Aalborg Øst.

 

Hovedgrebet for den landskabelige bearbejdning af udearealerne ved Demensplejehjemmet, hvor bygningerne lukker sig trygt omkring et indre byrum, er at skabe en landsby med plads til alle. En landsby, som afspejler det liv, beboerne kender med fokus på tryghed, hvor minder og genkendelse bliver skabt gennem forskellige sanse- og rumoplevelser.

 

Projektet etablerer et spænd af varierede uderum, fra den tætte urbane ”by” med bytorv, springvand, hovedgade, butikker og villakvarter - til det åbne ”land” med bypark, sø, frugtlund og luft. - Uderum som alle indeholder forskellige landskabelige elementer og kvaliteter, som stimulerer beboerne på forskellige niveauer.

 

I forslaget er der lagt vægt på en overordnet landskabelig enkelhed, artsrigdom i planteliv samt mulighed for både sociale og private sysler. Ligeledes er overskuelighed et vigtigt element for beboere såvel som personale, som nemt skal kunne danne sig et overblik og orientere sig. Det har endvidere været højt prioriteret, at tilgængelighed i hele området er tilpasset gangbesværede og kørestolsbrugere.

 

Dommerbetænkning:

”Projektets forslagsstillere afslører stor forståelse for den særlige målgruppe og udviser en innovativ evne til at bidrage med et forslag, der er nytænkende i sit koncept og med løsninger, der giver gode muligheder for at demensplejehjemmets indhold og aktiviteter kan udvikle og udfolde en pleje, omsorg og rehabilitering, der imødekommer målgruppens særlige udfordringer. Landsbykonceptet er projektets helt store styrke.”

 

Bygherre: Aalborg Kommune
År: 2015-2017, Igangværende
Beliggenhed: Aalborg Øst
Areal: 6500 m2