M&G har over en årrække forestået flere landskabelige og planlægningsmæssige undersøgelser til mulige placeringer af en ny lufthavn i Østjylland, - også kaldet Aarhus Jutlandia Airport. Undersøgelserne, herunder en række forslag til placering omfang og infrastruktur m.m., har pågået over en årrække.


Historik – M&G’s deltagelse og rådgivning


1998 Lokalisering af ny lufthavn. M&G udarbejdede analyse, vurderinger og illustrationer til mulige placeringer af lufthavn i Østjylland. Materialet blev præsenteret ved etablering af ’Det Midtjyske Lufthavnsråd’ (DML). Følgende placeringsforslag blev vurderet og benævnt Tinning Hede, Sorring, Galten, Hvirring, Herskind, Låsby, Sabro, Jebjerg og Thomasminde.

1999 Overordnet vurdering af placeringsmuligheder for en ny lufthavn i Østjylland – ansøgning til Trafikministeriet
 
2001 Aarhus Internationale Lufthavn _Prospekt. Hvor stor og hvordan kunne ’Lufthavnen’ se ud. M&G forestod layout og bidrag til tekster, tegninger, illustreringer og visualiseringer.
 
2002 En Grøn Lufthavn – arbejdspapir og rapport. Hvad er en ’Grøn lufthavn?’, eksempler på grønne lufthavne, ’fra vugge til grav’, hvilke flytyper tillades, nabohensyn, osv.

2005 Jutlandia Lufthavne – Lufthavnsrådets idéoplæg (Jutlandia Randers og Jutlandia Tirstrup). Forslag til benyttelse af eksisterende flyveplads Højslet ved Randers med nye terminalbygninger og Tirstrup som en Cargolufthavn.
 
2009 En Jysk Lufthavnssaga – Efterskrift v. Det Midtjyske Lufthavnsråd. M&G bidrog til historien.
 
2010 Aarhus City Airport – Prospekt. Tekster og illustrering af lufthavnsplacering ved Låsby/Flensted, Nørre Vissing, Sorring og Thomasminde. Vejtilslutninger, Letbaneforbindelse, landskabelig indpasning, mv.
 
2013 Aarhus Jutlandia Airport- A3 folder. Layout, tekster og opdaterede illustreringer.

2014 PQ på tilbud til udarbejdelse af yderligere undersøgelser, 'Flensted, Aarhus City Lufthavn, og evt. en mere'.

2016 Indlægsholder på ATG-konference, 'GRØN International Lufthavn i Østjylland'

 

Bygherre: Bl.a. Aarhus amt, ATG - Aarhus Transport Group og DML - Det Midtjyske Lufthavnsråd
År: 1997-2016
Beliggenhed: Placering af ny lufthavn i Østjylland
Areal:  -