M&G har udarbejdet overrordnet forslag til mulige linieføringer, såvel vej som jernbane, i forbindelse med etablering af en ny Kattegatforbindelse. Projektet omhandler foranalyse, til Kattegatforbindelsen, der tager fat i de landskabelige og infrastrukturelle udfordringer, herunder bl.a. rekreative, kulturhistoriske, planmæssige og topografiske hensyn.

 

Projektet har været præsenteret som indlæg på forskellige konferencer. Læs mere her

 

Se kort anitmation af ruterne:

 

Yderligere information kan findes på kattegatforbindelsen.dk