Projektets overordnede arkitektoniske mål er at indskrive parkeringshuset i et både landskabeligt og urbant greb, som åbner op for en alsidig anven delse af huset og sikrer at både brugere af byen og beboerne i det kommende kollegiebyggeri naturligt vil benytte sig af p-husets faciliteter.

 


P-husets facader udføres i strækmetal af cortenstål med kasser der skyder ud og nedbryder facaden. På facaden og i kasserne vokser slyngplanter af forskellige karakter og giver facaden et varieret udtryk. Med slyngplanterne opstår et attraktivt rum, der tiltrækker mindre fugle, insekter og sommerfugle. Lyde og dufte vil opleves både i parkeringshuset og det omkringliggende byrum, der vil give brugeren en prej om bynatur. Tilsammen skaber planterne således en levende væg, der tilfører lys og farver til byrummet og kollegiebyggeriet.

 


Optionen med et rekreativt tagplan skaber muligheden for at etablere en unik lommepark på 10.-11. etage for byens og især kollegiets beboere. Taghaven etableres som to forskudte dæk, hvorved det sikres at hele parkeringshuset og alle parkerede biler overdækkes. Byrummet i højden har en fantastisk udsigt ud over Als Sund og Sønderborgs nye havneområde.

 


Dommerbetænkning:
Projektet beskriver den samlede helhed og sammenhæng med området  meget nøje. Herunder implementering af optioner i den samlede løsning.

 


Huset og det omkringliggende landskab er tænkt sammen med den ko mmende kollegiebebyggelse, både i forhold til de nye byrum samt intenti nerne om taghaven. Vekselvirkningen imellem det urbane og det landsk belige udtryk giver huset en helt unik karakter. Skala og detaljering tilpasser sig bygningens funktion og de omkringliggende bygninger.


 

Bygherre: Sønderborg Kommune
År: 2016 - , Igangværende, Vundet konkurrencee
Beliggenhed: Sønderborg
Areal:  3000m2