Viborg Kommune har i samarbejde med RealDania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden gennem længere tid arbejdet med et projekt, som skal gøre Viborgs historiske bymidte tilgængelig for alle. Projektet omfatter både formidlingsmæssige og fysiske tiltag, herunder etablering af tilgængelig adgang til vigtige kulturhistoriske steder og seværdigheder i bymidten.

 

Formidlingen af de nye tilgængelige ruter i den historiske bymidte foregår via 3 forskellige platforme: en trykt folder, en app samt en række fysiske skilte, der opstilles på udvalgte steder i byen. De 3 delelementer udvikles som et sammenhængende hele, der gensidigt supplerer hinanden.

 

Møller og Grønborg har udarbejdet en designmanual for skiltning i Viborg, samt et design af den nye tilgængelighedsskiltning i Viborg bymidte - kulturarvsskilte, tilgængelighedsskilte og ankomststandere. Det er ønsket at den fremtidige skiltning i Viborg midtby skal respektere byens kulturarv og afspejle Viborgs særlige DNA. Skiltningen skal derfor bestå af diskrete elementer af høj designmæssig kvalitet, der tillader den historiske bys kvaliteter at træde frem. Skiltene er udført i tombak, og lægger sig derved materialemæssigt op af det øvrige inventar i Viborg bymidte.

 

Som et gennemgående bærende element i skiltenes design, er der som en del af arbejdet med designmanualen udviklet en ny skrifttype - Viborg fonten - der binder skiltene sammen på tværs af skiltetyper og placering. Fonten er udviklet af skriftdesigner Elias Werner.

 

På Domkirkepladsen samt Hjultorvet opstilles standere med en taktil bronzemodel af bymidten, som man kan røre ved og dermed fornemme byens bygninger og struktur, og relationen mellem de forskellige byrum og gadeforløb.

 

Bygherre: Viborg Kommune
År:
2016
Beliggenhed:
Viborgs historiske bymidte