M&G har udført den samlede masterplan og skitseforslag til nedslagspunkter for Troldhedestien i Kolding. Troldhedestien er en nedlagt jernbanestrækning som er omdannet til stiforbindelse, og som løber fra centrum igennem et varieret og smukt kuperet landskab ud til den gamle Dybvadbro Station 10 km vest for Kolding. Opgaven er udført for Kolding Kommune i et samarbejde med Collective Impact Rummelighed for alle – et program under Realdania. Projektets vision er at skabe naturlige mødesteder og rammer for dannelsen af ligeværdige fællesskaber, der kan styrke den sociale inklusion. 

 

Den primære målgruppe for projektet er borgere med særlige behov og udfordringer – fysiske, praktiske, sociale og/eller psykiske. Den sekundære målgruppe er andre borgere, foreninger og lokalråd, som har en interesse i og i forvejen er engageret i området på forskellig vis. Brugerundersøgelser og workshops, hvor projektet er blevet testet løbende har været en væsentlig del af opgaven. Opgaven er udført i tæt samarbejde med LAB for Social Inklusion & Efteruddannelse på Designskolen i Kolding. 
Begge målgruppers ønsker og behov er integreret i masterplanens løsninger, for på den måde at skabe platform for det ligeværdige møde, hvor alle har en ”reason to go”.

 

Masterplanen for projektet indeholder 5 lag eller niveauer, som på hver sin måde arbejder med inkluderende mødesteder – og som i sammenspil etablerer Trolden, som et nyt fællesskab i det offentlige rum:

 

A) Det organisatoriske fællesskab er virtuelt, som en kommunikationsplatform hvor oplevelser og info kan deles, arrangementer søsættes og på sigt med en GPS-funktion når man besøger Troldhedestien.

 

B) Skovløberne er en socioøkonomisk virksomhed med en bred medlemsskare. Det er tanken, at Skovløberne står for cykeludlejning, kaffesalg og driften af naturarealerne omkring stien.

 

C) Stiens sammenhængende identitet skal styrkes ved og den skal opgraderes, så den i højere grad kan fungere som daglig transportvej. Tilgængeligheden til stien og på stien øges, der etableres belysning som vil øge trygheden, og historiefortællingen om den dan gamle bane vil skabe en klar identitet der binder hele strækningen sammen.  

 

D) En række af de gamle stationer og trinbræt revitaliseres til nye attraktive mødesteder for alle. Alle stationer skal have et omdrejningspunkt der handler om at mødes på tværs - på tværs af kultur, mobilitet og sind. Stationerne har forskelligt indhold, så de stedsspecifikke muligheder trækkes frem og der er mange forskellige oplevelser og muligheder  på Troldhedestien. Alle stationer sikres god adgangsmuligheder og kan hver for sig fungere som en indgangsport til området.

 

E) Rejsen igennem forskellige landskaber på  Trolden forstærkes ved at understrege de forskellige landskabskarakterer langs med stien.

 

 

 

Bygherre: Kolding Kommune / Realdania Collective Impact
År: 2016
Beliggenhed:
Kolding
Areal: Bypark og landskab langs en 10km strækning