Kollegie Sønderborg er udarbejdet af Team Hansson & Knudsen, bestående af Hansson & Knudsen A/S, RAVN Arkitektur A/S, COWI A/S, Thøgersen og Stouby og Møller & Grønborg A/S.

 


Hovedgrebet for det nye kollegiebyggeri udspringer af grundens bymæssige placering og grundens geometri. Kollegiet organiseres overordnet i en L-formet hjørnebygning, der placerer sig i grundens afgrænsninger mod de omkringliggende byrum, og der skabes et gårdrum mod p-husets grønne facade.

 


I gårdrummet mellem parkeringshuset og kollegiet, skabes kollegiets sociale side, hvor kollegiets interne liv og aktivitet udspiller sig. Her mødes beboerne på deres vej til/ fra gårdrummet, taghaverne, fællesfaciliteterne og de tre coffee-spots. Gårdrummet tænkes som kollegiets semioffentlige område, et åbent og grønt livsrum, hvor al udendørs aktivitet samles. Her er der plads til socialt samvær på tværs af de tre klynger med mulighed for boldspil, grill, reparation af cykel, ”gårdfest” og øvrige aktiviteter som vil samle kollegiet og berige fællesskabsfølelsen og den indre sammenhæng. Gårdrummet inddeles i to primære zoner, en aktiv zone med hård belægning der fordrer boldspil og leg, og en mere afslappet og rekreativ zone, hvorfra de bløde og grønne flader dominerer, og skaber en rolig atmosfære.

 


I den sydøstlige del af gårdrummet, i den rekreative zone, trækkes landskabet ned i gårdrummet, som et grønt tæppe.

 


Uddrag fra dommerbetænkningen:
Gårdrummet er funktionelt indrettet og der skabes en meget overbevisende helhed i samspillet mellem P-husets og Kollegiets facader. Begrønning og beplantning er fint afstemt og cykelparkeringen er godt placeret mod P-huset.

 

Bygherre: Kollegiernes Kontor
År: 2016
Beliggenhed:
Sønderborg
Areal: 6000 m2 + uderarealer