Møller & Grønborg har i samarbejde med Mutopia Arkitekter, Alectia og Gemeinschaft udarbejdet konkurrenceforslag til Remiseparken i København. Formålet med projektet er en gennemgribende fornyelse af parken med fokus på, at bevare frodigheden, skabe mere tryghed, appellerer til en bredere målgruppe og samtidig håndterer store mængder af regnvand.

 


Udviklingen af parken tager afsæt i seks paradigmer, der alle har til formål at omsætte projektets formål til konkrete tiltag:

1) Forskyd boligområdet ud i parken.

2) Opret ligevægt mellem parkens ender.

3) Bind parken på det omkringliggende.

4) Sy parkens rum sammen.

5) Fold terrænet som et sammenhængende landskab.

6) Dyrk det grønne.

 


Forslaget til den nye helhedsplan for parken hylder forskelligheden og imødekommer lokale initiativer. Remiseparken samles som en helhed og åbner op mod Urbanplanen og København. Som et pulserende, grønt hjerte rækker parkens nye, grønne årer ud i Urbanplanen og i byen, for at åbne op og invitere beboere og forbipasserende ind. Den hårde kant opblødes af Remisehaverne, der som gennemtrængelige haverum vender boligernes orientering ud mod parken og skaber rum for lokale fællesskaber, naboskab og øget tryghed. Tyngden i parken fordeles i form af Bonderen og Byggeren i nord og den nye Remisebjerg i syd. Op ad Remisebjergets skråninger findes et væld af nye aktiviteter. Disse suppleres af eksisterende og nye, multifunktionelle parkrum, som giver leg og fantasi frit løb. De multifunktionelle aktivitetsrum skabes i det bugtende terræn, der som nye lavninger optager nordiske navnene som ’Elven’, ’Kløften’, ’Fossen’, Udmundingen’, ’Engen’, ’Søbunden’ og ’Skoven. Alle repræsentanter for den landskabelige oplevelse der findes i landskabsrummet. Der er steder til den vilde leg og rum til fordybelse – fælles for dem er, at de er sammensyet af et loop, der bevæger sig op og ned i parkens bugtende terræn, hvor lavninger til tider vil være fyldt med vand. Parkens frodighed og artsrigdom dyrkes, som det gennemgående træk i parken, der på forskellig vis skabes rum og forbindelser.


 

Bygherre: Københavns Kommune
År: 2016, Afsluttet konkurrence
Beliggenhed:
København
Areal: 45.000 m2