Møller & Grønborg (M&G) har rådgivet Skive Sundhedshus, Hospice Limfjord og Regionspsykiatrien i Skive om nytænkning af deres fælles haveareal. Havearealerne er forældede i forhold til disse moderne sundhedsinstitutioners behov og ønsker. M&G har rådgivet vedrørende renovering og nytænkning af  havearealerne med skitseforslag og udarbejdelse af  fondsansøgning.

 


Det er visionen at skabe en fælles og samlende have, der styrker brugernes helbred og velvære gennem sanseoplevelser og landskabelige rumligheder. Det er målet at binde institutionerne tæt sammen, for at muliggøre fællesskab og tilfældige møder, samt at etablere en tilgængelig have for alle og give mulighed for ophold, bevægelse og aktivitet på brugernes egne præmisser og efter behov. Landskabskonceptet er således bygget op omkring tre måder at bevæge sig på med forskellige grader af tilgængelighed og udfordringer:

 


Det tilgængelige Loop, Den udfordrende Landskabssti og Den våde Bevægelse.

 


Loopet er et fladt og bredt forløb med adgang for alle - både med rulleskøjter og kørestol. Landskabsstien er et udfordrende og legende forløb, som følger landskabet, bølger op og ned over bakker, bugter sig mellem træerne og slynger sig op over vandet. Havens nye samlingspunkt er søen og åløbet i havens engdrag mellem svajende siv, insekter og duftende engblomster. Her findes Den våde Bevægelse, hvor man bevæger sig over vandet, langs med eller nede i vandet med bare fødder eller gummistøvler.

 

Bygherre: Hospice Limfjord
År: 2013, Afsluttet
Beliggenhed:
Skive
Areal: 18.000 m2