Møller & Grønborg har i samarbejde med JFP, RUM og Sweco udarbejdet konkurrenceforslag til ’Fremtidens Plejehjem og Daginstitution’. Formålet med projektet er at skabe visionære rammer for brugernes liv og færdsel i området - for nogle i den spirende barndom og for andre i livets efterår. Projektets vision er, at skabe et lille samfund der fremstår som en ’by i byen’.

 


Projektets hovedgreb er en zigzag struktur, der med et enkelt greb danner kobling mellem de omkringliggende bykvarterer samtidig forbinder de funktioner der findes i og omkring plejehjemmet og daginstitutionen. Centralt mellem zigzag strukturen skabes Hovedgaden, der som byens landskabelige strøg strækker sig mellem funktionerne. Ankomsttorvet er en del af dette strøg og byder velkommen til både plejehjemmet og daginstitutionen

 


Plejehjemmet bebos af demente. Udearealerne indrettes derfor grundlæggende som et tilgængeligt, trygt og roligt miljø med en genkendelig struktur, der tilgodeser beboernes kognitive udfordringer. Organiseringen af uderummenes bevægelse og struktur er derfor opbygget hierarkisk, for herved at tilgodese sygdomsforløbet hos den demente, der gradvist begrænses mere og mere. I bygnings nære udeareal findes private terrasser der tilknytter sig de enkelte boliger. Hver enkelte boenhed har adgang til et fælles gårdrum, som er forbundet til Hovedgaden. På Hovedgaden koncentreres bevægelsen og de to primære rum Bytorvet og Frilandshaven forbindes. Fra Hovedgaden er adgang til de Oaser der tilbyder varierende naturoplevelser. Alle uderummene er forbundet i ’sløjfer’ således at der ingen blindgyder findes.

 


Daginstitutionen knytter sig til den vestlige ende af Hovedgaden. Uderum understøtter forskellige udviklingsniveauer for børnene efter filosofien om læring igennem leg. Tættest på bygningen findes Børnetorvet med legeaktiviteter for de mindste. Jo mere nysgerrige, modige og motorisk dygtige børnene bliver, jo længere kan de bevæge sig væk fra det rolige center ved børnetorvet og mod Børnenes Have der rummer et landskab fuld af eventyr.  


 

Bygherre: Randers Kommune
År: 2016, Afsluttet konkurrence
Beliggenhed:
Randers
Areal: 21.000 m2