Møller & Grønborg har i samarbejde med Gjøde & Povlsggard Arkitekter udarbejdet konkurrenceforslag til fornyelse af Blåvand Strandpark.

 

Projektets overordnede ambition er udvikle Blåvands identitet i form af et arkitektoniske indgreb der er formet af stedets særlige karakteristiske landskabsrum: klitterne, stranden, heden og havet.

 


Det arkitektoniske hovedgreb formes af bugtende naturpromenade, der snor sig igennem og mellem de forskellige landskabsrum, der strækker sig på langs og på tværs af kysten. Forbindelsen skaber en ny bevægelse, hvor naturen iscenesættes i oplevelsen af kontrasterne mellem de forskellige landskabsrum; den udstrakte strand, de omsluttende klitter, det åbne hedelandskab og det kultiverede dige, som danner en kant mod byen. Naturpromenaden fremstår som et stærkt skulpturelt element der slynges igennem landskabsrummene. På udvalgte steder folder den sig op og danner møbel eller udvides og danner rum for aktiviteter. Det bugtende forløb vækker en nysgerrighed for at fortsætte – undersøge naturoplevelserne og de sanselige indtryk i det næste landskabsrum.

 


Naturpromenaden udspændes mellem to markante ’pejlemærker’; en ny restaurant ved Resort-området og et nyt fremtrædende bygværk ved ankomstpladsen fra byen. Desuden tilføjes to ’pejlemærker’ i form af Vandlejeplads og Havbadet naturpromenaden ved tværgående forbindelser. ’Pejlemærkerne’ bliver destinationer i området med en stor attraktionsværdi.

 


Hovedgrebet er udviklet med en intention om, at være skalerbart og robust overfor fremtidig udvikling. Derfor sammenbinder hovedgrebet ikke alene naturoplevelser og attraktioner indenfor det aktuelle område, men giver mulighed for på sigt, at sammenbinde flere af kystens landskabsrum og destinationer.

 

Bygherre: Varde Kommune
År: 2016, Afsluttet konkurrence
Beliggenhed:
Blåvand
Areal: 75.000 m2