Møller & Grønborg har udarbejdet en masterplan samt en samlet vision for området ved og omkring det forhenværende Horsens Statsfængsel, som i dag hedder FÆNGSLET og er igang med en transformation til et dynamisk center for kultur og iværksætteri.  

 


Masterplanen, som har fået navnet ”Den Grønne Masterplan”, skal sikre et helhedsperspektiv på udviklingen af de grønne arealer omkring FÆNGSLET og sørge for, at området fremover inviterer og tiltrækker et hverdagsliv til området og understøtter FÆNGSLETs aktiviteter. Den Grønne Masterplan skal være et fælles planlægningsværktøj for både Horsens Kommune og FÆNGSLET, og den skal kunne fungere både her og nu, men også på længere sigt.

 


Forud for masterplanen har Møller & Grønborg gennemført en analyse og læsning af stedet, der kortlægger den bymæssige sammenhæng, FÆNGSLET indgår i, trafikstrukturer, ankomstmuligheder, funktionszoner samt udpeger potentialer og udfordringer i forhold til stedets transformation og nye anvendelse som hverdags- og eventlandskab.

 


Det er essentielt i opgaven at arbejde med to forskellige scenarier for at anvende og indtage området - et scenarie for hhv. hvordan hverdagslandskabet kan blive attraktivt, og hvordan events i forskellige størrelser fortsat kan spille en stor og gerne større rolle.

 


Som endnu et led i udviklingen af masterplanen er naboerne omkring FÆNGSLET blevet involveret. Der er etableret et naboråd, som består af naboer, skole, boldklub mv.

 


Udover masterplanen er arbejdet mundet ud i et idékatalog for nye aktiviteter, som knytter sig til de stedsspecifikke landskabelige værdier og bygningernes muligheder.

 

Bygherre: Freja ejendomme, Horsens Kommune og Fængslet
År: 2016, Udført
Beliggenhed:
Horsens
Areal: 160.000 m2