Skamlingsbanken er fortællingen om et enestående randmorænelandskab og et kulturhistorisk erindringssted, hvor mennesker igennem de sidste 170 år er samlet for at ytre tanker og lytte til taler om aktuelle samfundsmæssige emner.


Visionen for projektet er, at nye tilførte greb skal være forankret i og formidle stedets landskabelige- og kulturhistoriske fortælling. Cirklen og Linjen introduceres derfor som figurative symboler på et samlingssted og istidens randmoræne. Cirklen er samling, et mødested, men også et sted hvorfra bevægelse i flere retninger er mulig. Linjen er kanten og fremhæver de landskabelige kurvede former som en kontrast. De to figurer mimer og formidler stedets landskabelige- og kulturhistoriske værdier. Det enkle geometriske formsprog kalder ikke på en umiddelbar stillingstagen, men indpasser sig i og åbner op til landskabet og skaber ro til sansning og oplevelse. Cirklen og Linjen fremhæver det naturlige sammenhængende landskab og begrænser samtidig indgrebene omkring geometrierne.  


Cirklen er områdets nye ankomstplads og fungerer som et formidlingskompas, der har til formål at iscenesætte fortællingen om Skamlingsbanken og samtidig håndtere flere trafikale lag. Fra Cirklen ledes den besøgende videre mod Skamlingsbankens tre primære attraktioner 1) Kultur- og naturlandskabet 2) Besøgscenteret og 3) Restaurant Skamlingsbanken.


Linjen repræsenterer besøgscenteret kant. Besøgscenteret findes under terræn som et langstrakt forløb med et uspoleret udsyn mod øst.


Formidlingen i landskabet tager afsæt i Cirklen, der som et formidlngskompas introducerer fortællingen omkring Skamlingsbanken. Ude i landskabet integreres formidlingen nænsomt i bænke og mindre elementer, der dermed ikke virker forstyrende i det smukke landskab. 

 

Bygherre: Kolding Kom., Skamlingsbankesel., Fonden Klokkerstablen
År: 2016, konkurrence
Beliggenhed:
Skamlingsbanken, Kolding
Areal: 75.000 m2