Den arkitektoniske idé tager sit afsæt i ønsket om at lade parkeringshuset afspejle Herlev Hospitals bygningsstruktur og volumener i en mindre skala, - være del af en bygningsmosaik med kvadratiske huse og samtidig være ’sin egen bygning’ der gennem dets facadeudtryk ’spejler’ sig mod Akuthuset og øvrige hospitalsbygninger mod nord, samt den omgivende grønne park mod syd, øst og vest. Fra parken via dets ’åbenhed’ og begrønning på facaderne fremstår P-huset som som et naturligt stort ’lysthus’ .


Parkeringshusets facader mod syd, øst og vest er begrønnet. På facaderne er ophængt et gardin af stålwirer fra top til terræn. Fra terræn vokser slyng- og klatreplanter op ad tråde og mur. De vil over tid danne et let grønt facadeudtryk og det samlede designmæssige udtryk er et både stort og filigranagtig vertikalt espaliere, der giver bygningen en ’blød væg’ og dybdemæssig grøn silhuet.


Parkeringshuset indeholder i alt 505 parkeringspladser, fordelt på fire fulde etager og fire indskudte etager.


Ind- og udkørsel til p-huset sker samme sted, med direkte adgang ind/ud fra nord med dobbeltrettet kørebane. Alle etagedæk er udnyttet optimalt til parkering, således at huset er opbygget i moduler der følger parkering og køreareal. Vinkelrette parkeringsbåse på 2,5x5 meter med kørebaner på 6 m bredde. Herved opnås rummelige p-båse og gode manøvreforhold uden besværlige søjleplaceringer, o.l.


Brugerne vil i dagtimerne opleve parkeringshuset som et rart og trygt sted, et åbent og lyst rum. Den omgivende park med træer og facadernes delvise begrønning, filtrerer lyset så der skabes et venligt og grønt miljø. De stedsegrønne klatre- og slyngplanter filtrerer luften og skifter farve efter sæson.

Bygherre: Herlev Hospital
År: 2016, konkurrence
Beliggenhed:
Herlev
Areal: 3200 m2