I projektet er det idéen at transformere MCH, så det giver liv og form til visionen om et internationalt multioplevelsescenter, der tilbyder besøgende gode ankomstforhold og unikke rammer for oplevelser. Et unikt område med relation til den omkringliggende by, hvorfor vi fortsætter Hernings smukke tradition for sammentænkning af landskabskunst og arkitektur i storslåede, genkendelige, geometriske former.

Helhedsgrebet består i:

- En landskabelig bearbejdning af MCH’s område med fokus omkring en grøn transformation af Vardevej samt etablering af veldefinerede parkerings-, ankomst- og udeområder.

- En række nye pejlemærker som udformes som præcise cirkulære stålringe der i samspil med effektbelysning danner et svævende ”tag” over vigtige steder, tunneller og indgange. En række særlige identitetsskabende elementer.

- En indretning af hele området med fokus på optimalt flow, hvor både bilister, cyklister og gående tilgodeses og bydes velkommen ad grønne korridorer med overskuelig vejfinding

Det ny MCH placerer sig som en optimal logistisk ’messemaskine’ i et større rekreativt landskab der danner en ramme om området. Omkring messehallerne, langs Vardevej og på p-arealer beplantes i grid og rækker, der står i smuk kontrast til de mere vilde vådområder og skovarealer i den grønne cirkel. Oplevelsen af beplantningen intensiveres således fra det helt store landskab i den grønne cirkel med skove, store beplantningsbælter til det mere urbane og stringente landskab omkring MCH’s haller og veje.

 

Bygherre: Messecenter Herning
Samarbejdspartnere: NCC construction, AART archchitects, Rambøll
År: 2016, konkurrence
Beliggenhed:
Herlev
Areal: 3200 m2